Usume ja näeme, et Jumal vastab palvetele! Jeesuse tõotus: "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, 
ja teile avatakse, 
sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" (Mt. 7:7-8)

Nb! Oma eestpalve soov saada mailile: